Tọa đàm “Lựa chọn nghề Luật sư ở Việt Nam – cơ hội và thách thức”

1516

Buổi tọa đàm được tiến hành chia làm 3 phiên:

Phiên 1: Trao đổi những vấn đề chung về nghề Luật sư

Sinh viên/ học viên, các Luật sư sẽ trao đổi và trả lời câu hỏi xoay quanh các chủ đề:

    Giới thiệu nghề Luật sư và lĩnh vực hành nghề Luật sư hiện nay theo Luật Luật sư;

    Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư;

    Các mô hình tổ chức hành nghề Luật sư hiện nay;

    Những hành trang cần cho sinh viên ngành Luật bước vào nghề Luật sư;

    Các kỹ năng cần có của nghề Luật sư;

    Những thuận lợi, khó khăn và thách thức khi hành nghề Luật sư ở Việt Nam hiện nay;

    Nhu cầu nguồn nhân lực là Luật sư trong giai đoạn tới (phục vụ Chiến lược phát triển nghề Luật sư đến năm 2020 của Chính phủ).

Phiên 2: Sinh viên trao đổi và đặt câu hỏi với các Luật sư tư vấn.

Phiên 3: Sinh viên trao đổi và đặt câu hỏi với các Luật sư tranh tụng.

Các bạn sinh viên tham dự có thể đến trực tiếp tại Văn phòng Khoa Luật học Nhà trường hoặc liên hệ Thầy Võ Phúc Anh – Giảng viên Khoa Luật học để đăng ký, SĐT: 0908758242; Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn.