Thông báo: Gia hạn đăng ký viết bài cho Hội thảo khoa học Quốc tế “Pháp luật về Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp”

880

Kính gửi các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia nghiên cứu,

Nhằm tạo điều kiện để các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia nghiên cứu tham gia, đăng ký viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế “Pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên thế giới và xu thế phát triển tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập”, Ban tổ chức xin thông báo:

Gia hạn thời gian đăng ký tên bài viết và tóm tắt: tới 15/7/2021, các tác giả đăng ký bài viết và tóm tắt gửi về địa chỉ Ban tổ chức: hoithaoluat.bdu@gmail.com và vtnga@bdu.edu.vn. 

  • Tham khảo gợi ý Các cách tiếp cận viết bài liên quan đến Chủ đề của Hội thảo tại đây: https://luat.bdu.edu.vn/thong-bao/chu-de-va-cach-tiep-can-goi-y-viet-bai-cho-hoi-thao-phap-luat-ve-trach-nhiem-xa-hoi-cua-doanh-nhiep.html).
  • Xem thư mời viết bài và thể lệ tại đây: https://www.bdu.edu.vn/thong-bao/thu-moi-viet-bai-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-phap-luat-ve-trach-nhiem-xa-hoi-cua-doanh-nghiep-tren-the-gioi-va-xu-the-phat-trien-tai-viet-nam-trong-boi-canh-hoi-nhap.html

Trường Đại học Bình Dương chân thành cảm ơn sự cộng tác của Quý vị.

Trân trọng./.