THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN HỌC ONLINE

642

Trường Đại học Bình Dương thông báo!

Căn cứ tình hình thực tế vì dịch bệnh sinh viên không thể đến trường học tập. Nhằm chủ động trong phương án triển khai học tập trực tuyến trường Đại học Bình Dương triển khai thông báo và hướng dẫn học trực tuyến dành cho sinh viên chính quy như sau:

– Chi tiết đính kèm tại: Link hướng dẫn này.

– Lưu ý:

+ Sinh viên chủ động xem kỹ nội dung hướng dẫn của Nhà trường để chủ động khi có lịch giảng dạy trực tuyến.

+ Nếu có thắc mắc cần hướng dẫn sinh viên vui lòng liên hệ với GVCN để được hướng dẫn.

Đề nghị toàn bộ sinh viên Khoa theo dõi thông báo và thực hiện theo đúng tinh thần thông báo.

Trân trọng./.