Thông báo sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp

508

Thông báo:

Các sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp cần liên hệ văn phòng khoa để chọn đề tài tốt nghiệp:

– Thời gian: 10h00, ngày 7/5/2018.

– Địa điểm: Văn phòng khoa.

Danh sách sinh viên gồm:

– 14140095

– 141401118

– 14140256

– 15140238

Trân trọng./.