Thông báo về việc đăng ký học lại theo nhu cầu học kỳ 3 năm học 2017 – 2018

581

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học lại theo nhu cầu học kỳ 3 năm học 2017 – 2018

Trường Đại học Bình Dương thông báo thời gian đăng ký học lại theo nhu cầu học kỳ 3 năm học 2017-2018 như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên học theo hệ thống niên chế và tín chỉ.

2. Thời gian đăng ký: từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018.

3. Thời gian nộp học phí: từ ngày 07/5/2018 đến hết ngày 11/5/2018.

4. Lịch thi: dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ 04/6/2018 đến 10/6/2018.

5. Học phí: theo Quyết định số 162/QĐ-ĐHBD ngày 26 tháng 04 năm 2017.

6. Quy trình đăng ký: xem tại phụ lục 1 đính kèm thông báo này.

7. Một số lưu ý:

Đây là hình thức học lại theo nhu cầu, vì số lượng không đủ tổ chức lớp nên sinh viên sẽ tự ôn tập theo đề cương đã được học.

Sinh viên cần cân nhắc thật cẩn thận về kiến thức và khả năng trước khi đăng ký. Nếu sinh viên không đảm bảo kiến thức có thể đợi các đợt mở môn học lại ghép ở các học kỳ tiếp theo.

Chỉ áp dụng đối với các trường hợp sinh viên đã từng học qua môn học có nhu cầu đăng ký và kết quả thi môn học đó chưa đạt. Trường hợp sinh viên chưa học qua môn học có nhu cầu đăng ký sẽ không được phép đăng ký, nếu sinh viên đăng ký sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kiến thức và kết quả thi của bản thân.

Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ trực tiếp văn phòng Khoa để được hỗ trợ giải đáp. Khoa chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn tư vấn sinh viên thực hiện đúng trong quá trình đăng ký học lại theo nhu cầu.

Trân trọng./.

—–Sinh viên tải về xem Phụ lục 1 về quy trình và in Phụ lục 2 để đăng ký;

—–Mỗi sinh viên đăng ký tối đa chỉ 5 môn học;

https://www.mediafire.com/file/491p73u4thkc9fz/THONG+BAO+DANG+KY+HOC+LAI+THEO+NHU+CAU.doc