Thông báo về việc đăng ký môn học đào tạo theo hệ thống tín chỉ học kỳ 1 năm học 2018-2019

410

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký môn học đào tạo theo hệ thống tín chỉ

học kỳ 1 năm học 2018-2019

 

Trường Đại học Bình Dương thông báo thời gian đăng ký môn học (ĐKMH) đào tạo theo hệ thống tín chỉ học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

II. KẾ HOẠCH CHUNG

Stt

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

Sinh viên thực hiện ĐKMH (đăng ký trực tiếp tại Cổng thông tin sinh viên; Số tín chỉ tối đa sinh viên được phép đăng ký là 25 tín chỉ, tối thiểu là 10 tín chỉ).

Từ ngày 02/7/2018 đến hết ngày 08/7/2018 (thời gian đăng ký từ 11h đến 21h hằng ngày)

 

2

Phòng Đào tạo xử lý số liệu, hủy bỏ các nhóm môn học không đủ điều kiện tổ chức lớp.

09/7/2018 đến 12/7/2018

3

Sinh viên đăng ký bổ sung (Sinh viên đăng ký trực tiếp tại Cổng thông tin sinh viên).

13/7/2018 đến 15/7/2018(thời gian đăng ký từ 11h đến 21h hằng ngày)

4

Sinh viên cập nhật lại dữ liệu đăng ký tại Cổng thông tin sinh viên

01/8/2018

5

Thời gian nộp học phí học kỳ (sinh viên in phiếu đối chiếu học phí tại Cổng thông tin sinh viên, liên hệ phòng Đào tạo để đóng dấu xác nhận và nộp học phí tại phòng Tuyển sinh bộ phận Tài chính – Kế toán).

04/9/2018 đến 28/9/2018

6

Thời gian nộp đơn gia hạn học phí học kỳ 1 năm 2018-2019 về phòng Đào tạo (đơn phải có đầy đủ các xác nhận theo yêu cầu).

04/9/2018

7

Thời gian bắt đầu học kỳ 1 năm học 2018-2019

04/9/2018

 

III. CÁCH ĐĂNG KÝ

Sinh viên ĐKMH trực tiếp tại Cổng thông tin sinh viên địa chỉ:

http://sv.bdu.edu.vn/

Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn ĐKMH tại địa chỉ:

http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=44

IV. CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập, Trợ lý sinh viên, Trợ lý giáo vụ hỗ trợ tư vấn sinh viên chọn môn học.

Phòng Tài chính-Kế toán phối hợp thu học phí theo đúng thời gian quy định.

V. LƯU Ý

Những sinh viên không ĐKMH trực tiếp tại Cổng thông tin sinh viên theo đúng thời gian quy định sẽ không được tham dự lớp học và thi kết thúc môn học.

Trường hợp sinh viên quên mật khẩu tài khoản ĐKMH, sinh viên phải sử dụng địa chỉ email do nhà Trường cấp để phục hồi lại mật khẩu(mọi thắc mắc về email do nhà trường cấp, sinh viên liên hệ về địa chỉ email toweb@bdu.edu.vn để được hỗ trợ).

Sinh viên cần liên hệ Cố vấn tại văn phòng khoa để được hướng dẫn đăng ký học phần phù hợp với ngành học của từng sinh viên.

Thời gian tính điểm tích lũy giờ thư viện học kỳ 1 năm học 2018-2019: bắt đầu từ ngày 04/9/2018. Mọi thắc mắc về giờ thư viện sinh viên liên hệ trực tiếp Thư viện -Tư liệu.

Trân trọng./.