THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỎNG VẤN – SƠ TUYỂN THAM DỰ KIẾN TẬP TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

906

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỎNG VẤN – SƠ TUYỂN THAM DỰ KIẾN TẬP TRỢ GIÚP PHÁP LÝ – NHÂN KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG LUẬT SƯ (10/10) VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM (9/11)

Nhằm giúp sinh viên tiếp xúc, thực hiện các hoạt động trực tiếp liên quan đến nghề luật và định hướng nghề nghiệp sau khi ra trường.
Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước phối hợp Khoa Luật học tổ chức chương trình "KIẾN TẬP TRỢ GIÚP PHÁP LÝ" năm 2019. Dự kiến tổ chức vào ngày 12/10/2019 tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Để đăng ký và tham dự các ứng viên qua buổi phỏng vấn được tổ chức như sau:

gallery

– Đối tượng: Toàn thể sinh viên Khoa Luật học
– Thời gian phỏng vấn: Buổi sáng ngày 30/9/2019 (bạn nào trùng lịch học có thể tham gia sau 10h45)
– Địa điểm: Dự kiến Phòng B04
– Nội dung: Kỹ năng, Thái độ, Kiến thức pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính…
– Hình thức đăng ký: Sinh viên chọn 1 trong các hình thức sau:

1- Comment trực tiếp bên dưới bài viết đăng tải trên page Facebook Khoa Luật – Đại học Bình Dương: họ tên, MSSV, SĐT;

2- Đăng ký qua Email vpanh@bdu.edu.vn;

3 Đăng ký qua GOOGLE.DOCS https://docs.google.com/…/1MdbgzNyzfrlkVgNdDl6adSHPk-H…/edit

💁‍♂️💁‍♂️💁‍♂️💁‍♂️ Thời gian đăng ký: kể ngày ra thống báo đến hết ngày 28/9/2019.
Quyền lợi: Được tham gia "KIẾN TẬP TRỢ GIÚP PHÁP LÝ" năm 2019. Ngoài ra, Nhà trường có xe đưa rước tại trường; được chi trả các chi phí ăn uống trong ngày, được xác nhận đã tham gia kiến tập.
Kết quả buổi phỏng vấn: dự kiến công bố trong 02/10/2019.


Trân trọng thông báo!