Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học Quốc tế: Pháp luật về Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp

2603

Kính gửi các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia nghiên cứu,

Nhằm tạo diễn đàn giao lưu khoa học pháp lý giữa trường Đại học Bình Dương, giới nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, và cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam về các tiêu chuẩn quốc tế về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; pháp luật trên thế giới và pháp luật Việt Nam về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; thực tiễn pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Trường Đại học Bình Dương phối hợp cùng Trường Belarusian State University (Cộng hòa Belarus)Trường Benedictine University (Hoa Kỳ) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên thế giới và xu thế phát triển tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập”. Trường Đại học Bình Dương kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia nghiên cứu quan tâm và viết bài với các đề tài liên quan đến chủ đề Hội thảo. Thời gian đăng ký tên bài viết và tóm tắt: tới 01/7/2021, gửi về địa chỉ Ban tổ chức: hoithaoluat.bdu@gmail.comvtnga@bdu.edu.vn. Các bài viết chất lượng được lựa chọn để đăng Kỷ yếu có chỉ số ISBN. (Thư mời chi tiết click tại đây).

Xem gợi ý Các cách tiếp cận viết bài liên quan đến Chủ đề của Hội thảo tại đây: https://luat.bdu.edu.vn/thong-bao/chu-de-va-cach-tiep-can-goi-y-viet-bai-cho-hoi-thao-phap-luat-ve-trach-nhiem-xa-hoi-cua-doanh-nhiep.html

Trường Đại học Bình Dương chân thành cảm ơn sự cộng tác của Quý vị.

Trân trọng./.