Về việc nhận Giấy giới thiệu thực tập

506

THÔNG BÁO

Về việc nhận Giấy giới thiệu thực tập

 

Ban cán sự lớp 17LK01 cử đại diện nhận Giấy giới thiệu thực tập cho lớp. Ban cán sự nhận bàn giao từ 9h30 đến 10h00 ngày 3/4/2018 tại Văn phòng khoa (ít nhất 2 thành viên cán sự để kiểm tra danh sách).

Ban cán sự phát lại cho các bạn trong lớp kể từ sau 10h00 ngày 3/4/2018 tại Văn phòng khoa (hoặc linh động tại lớp học/thư viện và có ký nhận).