Trang chủ Tốt nghiệp

Thông báo thời gian tổ chức nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2019

Phòng Đào tạo thông báo thời gian tổ chức nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2019, cụ thể như sau: 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 17/6/2019 đến 21/6/2019. 2. Thời...

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học và Thạc sĩ đợt 2/2019

Căn cứ vào kết quả xét điều kiện tốt nghiệp (đợt 2-2019_nộp hồ sơ tháng 04/2019) và Quyết định cấp bằng cho học viên các hệ: Cao đẳng; Liên thông (Hình thức đào tạo:...

Thông báo thời gian tổ chức nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2019

Phòng Đào tạo thông báo thời gian tổ chức nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2019, cụ thể như sau: 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 17/6/2019 đến 21/6/2019. 2. Thời gian...

Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Lần II – năm 2018

Căn cứ vào chương trình công tác của Nhà trường năm 2018, trường Đại học Bình Dương xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Lần II – năm 2018 như...

Thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp các hệ đào tạo Lần II năm 2018

Trường Đại học Bình Dương thông báo đến các toàn thể học viên, sinh viên các hệ đào tạo tốt nghiệp trong năm 2018 về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp các...

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP K16

Sinh viên K16 cần nộp hồ sơ xét tốt ngiệp trong thời hạn từ 02/10/2017 đến 06/10/2017 tại Phòng Tuyển sinh. Hồ sơ gồm: 1. Phiếu thông tin in bằng tốt nghiệp. 2. Bản sao Giấy Khai sinh. Link...

CHI TIẾT THỜI GIAN XÉT CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP 2017

Sinh viên cần xem chi tiết trong link kèm theo:  http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=1963 Hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp nộp tại Phòng Tuyển sinh Trường Đại học Bình Dương.

Thông tin mới