THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP K16

849

Sinh viên K16 cần nộp hồ sơ xét tốt ngiệp trong thời hạn từ 02/10/2017 đến 06/10/2017 tại Phòng Tuyển sinh.

Hồ sơ gồm:

1. Phiếu thông tin in bằng tốt nghiệp.

2. Bản sao Giấy Khai sinh.

Link tham khảo: 

  • http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=1963 
  • http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=2872